Jarní semináře o bolesti 2017
"BOLESTI ZAD"

Plzeň - 11. dubna 2017
Praha - 6. června 2017
k navigaci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 7. cyklus Jarních seminářů o bolesti. Po šesti předchozích seminářích, které jsme pořádali na téma bolest (Opioidy v léčbě bolesti, Neuropatická bolest, Bolest ve stáří, Onkologická bolest, Chronická bolest a léčba opioidy, Viscerální bolest) jsme letos zvolili téma Bolesti zad. Semináře budou probíhat ve dvou univerzitních městech a to 11. 4. 2017 v Plzni a 6. 6. 2017 v Praze, vždy od 16.00 hod.

Zveme všechny zájemce především z řad algeziologů, anesteziologů, chirurgů, ortopedů, neurologů, onkologů, praktických lékařů, geriatrů, rehabilitačních pracovníků, fyzioterapeutů a sester.

Doufáme, že Vás naše přednášky zaujmou a přinesou Vám nové poznatky důležité pro medicínskou praxi.

ÚČAST NA KAŽDÉM ZE SEMINÁŘŮ BUDE HODNOCENA KREDITNÍMI BODY PRO LÉKAŘE A SESTRY.

Těšíme se na shledání s Vámi na Jarních seminářích o bolesti 2017.
 

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
Ústav normální, patologické 
a klinické fyziologie 3. LF UK Praha
předseda České lékařské akademie
mezinárodní a vědecký sekretář SSLB ČLS JEP


Doc. MUDr. Jiří Kozák, PhD.
primář Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů
2. LF UK a FN Motol, Praha
předseda Společnosti pro studium
a léčbu bolesti ČLS JEP

MUDr. Ivan Vrba, PhD.
vedoucí pracoviště pro léčbu bolesti
ARO Nemocnice Na Homolce Praha
Člen výboru SSLB ČLS JEP


Jarní semináře o bolesti 2017
BOLESTI ZAD

Hlavní partneři

stada teva.png

Vystavovatelé

berlin-chemie.png glenmark.png mylan.png nordic-pharma.png pfizer.png